pvpserver

  1. Metin2Fix

    Medium Server Best Server Ever! >>>Metin2Fix <<<Tarihin en iyi PvP'si Açılıyor

    Merhaba arkadaşlar 2010 Efsanesi +10.000 Online Metin2Fix Tekrar açılıyor. (Yeni Yönetim İle) Oyunda SIMYA KUŞAK LYCAN KEMER TILSIM PET YOK!! Saçma Sapana Sistemler YOK. Tamamen Eski oynanış tarzıyla geliyor. 1-120 WS'lik Kendine Has İtemleriyle Sizleri BÜYÜLEYECEK! Test aşaması başarıyla...
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock