• Announcement:
    In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

12sky2 vstudio build settings

MT2

Developer
Member
Feb
Threads
12
29
36
13
HubMoney
140


Merhaba dostlar
build alma ve alınan dosyayı ne şekilde kullanıçağınız göstercem.

12sky2- twelvesky2 versiyonu oyunlarda oyunu derleyip

derlenen öğenin Exe formatına aldıktan sonra
Derlenen(Düzenlenmiş c++ içeriğin Dönüşmüş hali)

bu Dosyanız olan Exeleri Oyunun Klasörüne atıyoruz

Bu tarz İşlemlerde Öncelikle Not defteri tutmanızı
ve yaptığınız işlemleri Sırayla Not alıp
Ondan sonra da yedeklemenizi istiyorum

yedeklemede 2 husus çok önemli
1 server dosyaları +kaynak
2 kaynak kod exe yedeği.


-----------------------
1 )Vstudio 2022 (2.5/6/7/8 versiyoniçin) açıyoruz.
vstudio 2017/2013 2.0 versiyon için açıyoruz
hangi versiyon kaynak oyun ise Vstudio programını açınız.

2)Öğelerin test ediniz Release - x86 seçiyoruz

3) A) öğelerin başında '' çözümleri derle'' yaparak dosyaları veri halinden exe formatına alarak kodların sunucu ya aktarımını kolaylaştırıyoruz.

4) Oluşan öğeler yerine geliyor (bazı dosyalarda kodlar başka alana exe ve pdb olarak verebilir önemli değil , doğru yere taşımanız yeterlidir.

5) herhangi bir yerde veya oyunda hata alıyorsanız düzenlediğiniz satıların ve hangi noktadan aldığınızı not alıp
tekrardan başlıyabilirsiniz. yedekler hep elinizde olmak zorunda

sunucu yedeği + kaynak dosya yedeği +mysql Tüm tablo yedeği
lütfen alınız ve not defteri ile kullanınız..

sonucuyu aktif edip oyuna girebilirsiniz.
bu süreçlerimiz bu kadar bundan sonra
oyunu başlatmanız yeterlidir.---------------------------
hello friends
I will show you how to get build and how to use the received file.

Compile the game in 12sky2- twelvesky2 version games

After importing the compiled item into Exe format
Compiled(Converted C++ content edited)

We are throwing the Exes, which are your files, into the Game's Folder.

In such transactions, you must first keep a notebook.
and take notes of your actions in order.
I want you to backup after that

2 things are very important in backup
1 server files + source
2 source code exe backup.

-----------------------

1) We open vstudio 2022 (for version 2.5/6/7/8).
We open for vstudio 2017/2013 2.0 version
Open Vstudio whichever version is the source game.

2) Test the items, we choose Release - x86

3) A) We make it easier to transfer the codes to the server by taking the files from data to exe format by doing "compile solutions" at the beginning of the items.

4) The resulting items are coming back (in some files, the codes can be given to another area as exe and pdb, it doesn't matter, you just need to move them to the right place.

5) If you get an error anywhere or in the game, take a note of the lines you edited and from where you got it.
you can start again. Backups should always be at hand.

server backup + source file backup +mysql Entire table backup
please take it and use it with notepad..

You can activate the result and enter the game.
these processes are so far from now on
Just start the game.

 
Member
Aug
Threads
0
1
0
1
HubMoney
100


Merhaba dostlar
build alma ve alınan dosyayı ne şekilde kullanıçağınız göstercem.

12sky2- twelvesky2 versiyonu oyunlarda oyunu derleyip

derlenen öğenin Exe formatına aldıktan sonra
Derlenen(Düzenlenmiş c++ içeriğin Dönüşmüş hali)

bu Dosyanız olan Exeleri Oyunun Klasörüne atıyoruz

Bu tarz İşlemlerde Öncelikle Not defteri tutmanızı
ve yaptığınız işlemleri Sırayla Not alıp
Ondan sonra da yedeklemenizi istiyorum

yedeklemede 2 husus çok önemli
1 server dosyaları +kaynak
2 kaynak kod exe yedeği.


-----------------------
1 )Vstudio 2022 (2.5/6/7/8 versiyoniçin) açıyoruz.
vstudio 2017/2013 2.0 versiyon için açıyoruz
hangi versiyon kaynak oyun ise Vstudio programını açınız.

2)Öğelerin test ediniz Release - x86 seçiyoruz

3) A) öğelerin başında '' çözümleri derle'' yaparak dosyaları veri halinden exe formatına alarak kodların sunucu ya aktarımını kolaylaştırıyoruz.

4) Oluşan öğeler yerine geliyor (bazı dosyalarda kodlar başka alana exe ve pdb olarak verebilir önemli değil , doğru yere taşımanız yeterlidir.

5) herhangi bir yerde veya oyunda hata alıyorsanız düzenlediğiniz satıların ve hangi noktadan aldığınızı not alıp
tekrardan başlıyabilirsiniz. yedekler hep elinizde olmak zorunda

sunucu yedeği + kaynak dosya yedeği +mysql Tüm tablo yedeği
lütfen alınız ve not defteri ile kullanınız..

sonucuyu aktif edip oyuna girebilirsiniz.
bu süreçlerimiz bu kadar bundan sonra
oyunu başlatmanız yeterlidir.---------------------------
hello friends
I will show you how to get build and how to use the received file.

Compile the game in 12sky2- twelvesky2 version games

After importing the compiled item into Exe format
Compiled(Converted C++ content edited)

We are throwing the Exes, which are your files, into the Game's Folder.

In such transactions, you must first keep a notebook.
and take notes of your actions in order.
I want you to backup after that

2 things are very important in backup
1 server files + source
2 source code exe backup.

-----------------------

1) We open vstudio 2022 (for version 2.5/6/7/8).
We open for vstudio 2017/2013 2.0 version
Open Vstudio whichever version is the source game.

2) Test the items, we choose Release - x86

3) A) We make it easier to transfer the codes to the server by taking the files from data to exe format by doing "compile solutions" at the beginning of the items.

4) The resulting items are coming back (in some files, the codes can be given to another area as exe and pdb, it doesn't matter, you just need to move them to the right place.

5) If you get an error anywhere or in the game, take a note of the lines you edited and from where you got it.
you can start again. Backups should always be at hand.

server backup + source file backup +mysql Entire table backup
please take it and use it with notepad..

You can activate the result and enter the game.
these processes are so far from now on
Just start the game.


do you have those source and serverfiles? hope you will share it. thank you
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock