• Announcement:
  In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

Client fps drop sorunu düzeltme, loading hızlı yüklenme C++

Metin2Hub Bot
M2Hub Bot
Feb
Threads
65
1,503
1
609
113
HubMoney
974
Merhaba arkadaşlar,
Tüm metin fileslerde ortak bir sorun vardır.
Oyun önce "d:/ymir work" klasöründeki dosyaları yükler ve D harfli bir dvd / cd-rom'unuz varsa oyun çok yavaş yüklenir ve büyük fps düşüşleri olur. (bazı oyuncular için oyun oynanamaz olabilir)

Bu çözümü kullanarak:
1. Oyun artık d:/ymir work dosyalarını yüklemeyecek.
2. İstemci daha hızlı açılır, dosyaları daha hızlı yükler.
3. Daha az fps düşmesi yaşanır, dolayısıyla client kasma donma minumuma inmiş olur.
...


EterPackManager.cpp açılır
aratılır

Code:
bool CEterPackManager::Get(CMappedFile & rMappedFile, const char * c_szFileName, LPCVOID * pData)

Komple Değiştir

Code:
bool CEterPackManager::Get(CMappedFile & rMappedFile, const char * c_szFileName, LPCVOID * pData)
{
  if (m_iSearchMode == SEARCH_PACK_FIRST)
  {
    if (GetFromPack(rMappedFile, c_szFileName, pData))
      return true;
 
    if (c_szFileName[1] != ':' && GetFromFile(rMappedFile, c_szFileName, pData))
    {
      TraceError("%s", c_szFileName);
      return true;
    }
  }

  if (m_iSearchMode == SEARCH_FILE_FIRST)
  {
    if (GetFromFile(rMappedFile, c_szFileName, pData))
      return true;
 
    return GetFromPack(rMappedFile, c_szFileName, pData);
  }

  return false;
}

Aratılır

Code:
bool CEterPackManager::isExist(const char * c_szFileName)

değiştir


Code:
bool CEterPackManager::isExist(const char * c_szFileName)
{
  return isExistInPack(c_szFileName);
}

UserInterface içindeki bPackFirst değerini packlerin d:/ konumundan yüklenmesi için false yapmalısınız. true yaparsanız yüklenmeyecektir.

Code:
bool bPackFirst = TRUE;
bPackFirst = TRUE;
 
Last edited by a moderator:
Metin2Hub Bot
M2Hub Bot
Feb
Threads
65
1,503
1
609
113
HubMoney
974
Merhaba arkadaşlar,
Tüm metin fileslerde ortak bir sorun vardır.
Oyun önce "d:/ymir work" klasöründeki dosyaları yükler ve D harfli bir dvd / cd-rom'unuz varsa oyun çok yavaş yüklenir ve büyük fps düşüşleri olur. (bazı oyuncular için oyun oynanamaz olabilir)

Bu çözümü kullanarak:
1. Oyun artık d:/ymir work dosyalarını yüklemeyecek.
2. İstemci daha hızlı açılır, dosyaları daha hızlı yükler.
3. Daha az fps düşmesi yaşanır, dolayısıyla client kasma donma minumuma inmiş olur.
...


Hello dear user,

Your post will be under surveillance by bots for the next few hours.

Forum description : Metin2 private server, Metin2 download, Metin2 support, Metin2 Forum, Metin2 Pvp Servers, Errors, Bugs, Requests, Metin2 Pvp Forum, Everything About Metin2.
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock