• Announcement:
    In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

İ'm [𝑆ℯ𝓃𝒾ℴ𝓇 ℒ𝒶𝓋𝒾𝓇𝒶𝒹ℴ]

Öncelikle ben kimiim ? diyenlere (Osmanlı Çocuğusun) ilk harfleri dememek için zor tutuyorum :) neyse
Adım Muhammed fakat arkadaşlarım bana Sinyor der.
Yaşım 28 kişisel gelişim, adrenalin, heyecan ve sigara dışında tüm bağımlılıklara kapalıyım.
Dünya benim gözümde bir bilgisayar oyunu gibidir, canım ne isterse onu yapıyorum.
Siyah, Mor ve kızıl rengi seviyorum. Fazla uzatmaya gerek duymuyorum.
Okuduğunuz İçin Teşekkürler
 
Last edited:
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock