• Announcement:
    In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

mainline_released Alt Yapı [𝑆ℯ𝓃𝒾ℴ𝓇 ℒ𝒶𝓋𝒾𝓇𝒶𝒹ℴ]

"Warningleri fixlendi , Dump protosu hazırlandı ve extern dosyaları oluşturuldu."
Sıfır Fix atıldı SIFIR Eklenti Tertemiz Source.
Sadece


Not: packtaki client (oyuna giriş exe'si) index'i src den çekiyor. index üzerinden devam etmek için yeni client build alın ama verdiğim UserInterface.cpp kullanmayın ve locale_tr adı local olarak ayarlıdır. buna dikat etmediğiniz için giriş yapamıyorsunuz

"pack/index Client srcden çekiyor Başka bir işlem yapılmadı"
Onu da ayrı şekilde veriyorum isterseniz index üzerinden devam edebilirsiniz.(kendiniz index düzenlemeniz gerekir

Kaynak dosyaları (SRC)


Game & Mysql [V
Fullpack ----------------
Navicat şifresi:123456
GM Hesap: lavida
şifre :123456

0221_163548.jpg
Süpriz
@OptimistAdam Seviliyorsun kardeşim


db/protoreader.cpp
----------------------arat
SAMLL
----------------------değiştir
SMALL
----------------------
##################
game/test.cpp
----------------------arat
sys_log(0, "Blcok too big: %d %d %d %d",
----------------------değiştir
sys_log(0, "Block too big: %d %d %d %d",

######################

game/sectree_manager.h
----------------------arat
size_t GetMonsterCountInMap(long lMpaIndex, DWORD dwVnum);
----------------------değiştir

size_t GetMonsterCountInMap(long lMapIndex, DWORD dwVnum);

######################

game/main.cpp
----------------------arat
"-t : traffic proflie on\n");
----------------------değiştir
"-t : traffic profile on\n");
######################

game/input_main.cpp
----------------------arat
sys_log (0, "refine_type_noraml");
----------------------değiştir
sys_log(0, "refine_type_normal");

######################

game/char.cpp
----------------------arat
break;;
----------------------değiştir
break;
----------------------arat
sys_err("Invalid map inedx %d, must be child of %d", lPrivateMapIndex, lMapIndex);
----------------------değiştir
sys_err("Invalid map index %d, must be child of %d", lPrivateMapIndex, lMapIndex);

######################

game/sequence.cpp
----------------------arat
0xa4,0x8b,0x79,0xc0,0xe0?0xf4,0xa4,0x53,0x80,0xac,0x1e,0x25,0xe0,0x2e,0x5d,0x37,
----------------------değiştir
0xa4,0x8b,0x79,0xc0,0xe0,0xf4,0xa4,0x53,0x80,0xac,0x1e,0x25,0xe0,0x2e,0x5d,0x37,

######################

game/char_item.cpp
----------------------arat
static bool IS_MONKEY_DUNGEON

return true;;
----------------------değiştir
return true;

######################

game/questpc.h
----------------------arat
void SendQuestInfoPakcet();
----------------------değiştir.

void SendQuestInfoPacket();

game/questpc.cpp
----------------------arat
SendQuestInfoPakcet();
----------------------değiştir.
SendQuestInfoPacket();

######################

client/AccountConnector.h
----------------------arat

----------------------değiştir

once
 
Last edited:
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock