• Announcement:
    In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

Overfall2 Offshop Altyapı(legendyv2) Server Files

Positive Perspective.
Admin
Feb
Threads
117
1,089
1,577
513
HubMoney
5,216
Konu @hasanmacit 'ten alıntıdır.
İçerisinde yarım bir dungeon info var kaldırabilirsiniz.
Sanii envanter biraz kafayı yemiş olabilir kontrol edin.
Envanterdeki potlar sanii k envanterinde de yanıyor onuda kontrol edin.
Pet aktifken petin hp tooltipinde ufak bir bozukluk var kontrol edin.
Pazar sistemine bağlı olan eşya arama sisteminin sadece kategorisi wolfmana uyarlı değil. Wolfman eşyalarını arıyor fakat sadece pençe için kategori yok.
Envanter kapanırken rubinum kapanma efekti mevcut.
Cef browser ekledim fakat tarayıcı açınca cef browser hata veriyor nedenini bulamadım ona da göz atın.
Premium sistemi için olan itemleri test aşamasında olduğum için eklememiştim. Navicatta account tablosu içinde premium için yer var görebilirsiniz. Overfalldan da itemi sökebilirsiniz.

#pragma once

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ### Default Ymir Macros ###
#define LOCALE_SERVICE_EUROPE
#define ENABLE_COSTUME_SYSTEM
#define ENABLE_ENERGY_SYSTEM
#define ENABLE_DRAGON_SOUL_SYSTEM
#define ENABLE_NEW_EQUIPMENT_SYSTEM
// ### Default Ymir Macros ###
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ### New From LocaleInc ###
#define ENABLE_PACK_GET_CHECK
#define ENABLE_CANSEEHIDDENTHING_FOR_GM
#define ENABLE_PROTOSTRUCT_AUTODETECT

#define ENABLE_PLAYER_PER_ACCOUNT5
#define ENABLE_LEVEL_IN_TRADE
#define ENABLE_DICE_SYSTEM
#define ENABLE_EXTEND_INVEN_SYSTEM
#define ENABLE_LVL115_ARMOR_EFFECT
#define ENABLE_SLOT_WINDOW_EX
#define ENABLE_TEXT_LEVEL_REFRESH
#define ENABLE_USE_COSTUME_ATTR

#define WJ_SHOW_MOB_INFO
#ifdef WJ_SHOW_MOB_INFO
#define ENABLE_SHOW_MOBAIFLAG
#define ENABLE_SHOW_MOBLEVEL
#endif


#define ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER

#define ENABLE_MAGIC_REDUCTION_SYSTEM
#define ENABLE_MOUNT_COSTUME_SYSTEM
#define ENABLE_WEAPON_COSTUME_SYSTEM/*
### New System Defines - Extended Version ###
*/

#define ENABLE_OBJ_SCALLING
#define ENABLE_ACCE_SYSTEM // Kuşak Sistemi
#define ENABLE_MOUSEWHEEL_EVENT // Mouse Tekerlek Modulu
#define ENABLE_HIGHLIGHT_NEW_ITEM // Yeni Düşen İtem Parlama Sistemi
#define ENABLE_EMOJI_SYSTEM // Emoji Sistemi
#define ENABLE_EXTRA_APPLY_BONUS // Yeni Bonuslar Modulu
#define ENABLE_ELEMENTAL_APPLY_BONUS // Elemental Bonuslar Modulu
#define ENABLE_CUBE_RENEWAL_WORLDARD // Offical Cube Sistemi
#define ENABLE_OFFICAL_CHARACTER_SCREEN // Karakter Ekranı
#define ENABLE_DS_GRADE_MYTH // Mitsi Simya Sistemi
#define ENABLE_DS_SET // Simya Set Bonus Sistemi
#define ENABLE_DRAGON_SOUL_EFFECT // Simya Renkli Higlight Modulu
#define ENABLE_QUEST_CATEGORY_SYSTEM // Gorev Kategori Modulu
#define ENABLE_CHANNEL_SWITCH_SYSTEM // Kanal Degistirme Modülü
#define ENABLE_EXTENDED_ITEMNAME_ON_GROUND // Yere Dusen Itemlerin Isımlerı Gorme Modulu
#define ENABLE_DROP_DIALOG_EXTENDED_SYSTEM // Yere Sat-Sil Sistemi
#define ENABLE_GUILD_LEADER_GRADE_NAME // Lonca Lider-General Sistemi
#define ENABLE_TARGET_INFORMATION_SYSTEM // Mob info Sistemi
#define ENABLE_AURA_SYSTEM // Offical Aura Sistemi
#define NOKTA_HASAR // Noktalı Hasar Sistemi
#ifdef NOKTA_HASAR
//#define M_K_T HASAR //exmp: 1.200.300.400 > 1T200M300K400
#endif
#define __BL_TRANSMUTATION__
/*
### New Debugging Defines
*/
// #define ENABLE_PRINT_RECV_PACKET_DEBUG
#define ENABLE_SPECIAL_INVENTORY
#define ENABLE_INVENTORY_SORT
#define WJ_ENABLE_TRADABLE_ICON
#define ENABLE_OFFLINE_SHOP_SYSTEM // Offline private shop
#define ENABLE_PREMIUM_MEMBERS //enable overfall premium members
#define ENABLE_PRIVATE_SHOP_SEARCH_SYSTEM // Private shop search
#define ENABLE_NEW_PRIVATE_SHOP_SEARCH_SYSTEM // new private shop search
#define LIMIT_WINDOWS_RECT //Enable limit rect movable windows
// #define ENABLE_FIX_MOBS_LAG
#define CEF_BROWSER // CEF Browser
#define ENABLE_CPP_PSM
#define ENABLE_DETAILS_UI
#define ENABLE_NEW_PET_SYSTEM //Tr Levelli Pet Sistemi
#define ENABLE_PET_ATTR_DETERMINE //Tr Yeni Pet Güncellemesi
#define ENABLE_NEW_PET_SYSTEM_FEED //Lvlli Pet Mama Sistemi
0301_223605.jpg

0301_223619.jpg
Hidden content
You need to reply to this thread in order to see this content.
V.T
Adsiz.png
 
Last edited:
Metin2Hub Bot
M2Hub Bot
Feb
Threads
65
1,086
1
411
83
HubMoney
769
İçerisinde yarım bir dungeon info var kaldırabilirsiniz.
Sanii envanter biraz kafayı yemiş olabilir kontrol edin.
Envanterdeki potlar sanii k envanterinde de yanıyor onuda kontrol edin.
Pet aktifken petin hp tooltipinde ufak bir bozukluk var kontrol edin.
Pazar sistemine bağlı olan eşya arama sisteminin sadece kategorisi wolfmana uyarlı değil. Wolfman eşyalarını arıyor fakat sadece pençe için kategori yok.
Envanter kapanırken rubinum kapanma efekti mevcut.
Cef browser ekledim fakat tarayıcı açınca cef browser hata veriyor nedenini bulamadım ona da göz atın.
Premium sistemi için olan itemleri test aşamasında olduğum için eklememiştim. Navicatta account tablosu içinde premium için yer var görebilirsiniz. Overfalldan da itemi sökebilirsiniz.

#pragma once

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ### Default Ymir Macros ###
#define LOCALE_SERVICE_EUROPE
#define ENABLE_COSTUME_SYSTEM
#define ENABLE_ENERGY_SYSTEM
#define ENABLE_DRAGON_SOUL_SYSTEM
#define ENABLE_NEW_EQUIPMENT_SYSTEM
// ### Default Ymir Macros ###
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ### New From LocaleInc ###
#define ENABLE_PACK_GET_CHECK
#define ENABLE_CANSEEHIDDENTHING_FOR_GM
#define ENABLE_PROTOSTRUCT_AUTODETECT

#define ENABLE_PLAYER_PER_ACCOUNT5
#define ENABLE_LEVEL_IN_TRADE
#define ENABLE_DICE_SYSTEM
#define ENABLE_EXTEND_INVEN_SYSTEM
#define ENABLE_LVL115_ARMOR_EFFECT
#define ENABLE_SLOT_WINDOW_EX
#define ENABLE_TEXT_LEVEL_REFRESH
#define ENABLE_USE_COSTUME_ATTR

#define WJ_SHOW_MOB_INFO
#ifdef WJ_SHOW_MOB_INFO
#define ENABLE_SHOW_MOBAIFLAG
#define ENABLE_SHOW_MOBLEVEL
#endif


#define ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER

#define ENABLE_MAGIC_REDUCTION_SYSTEM
#define ENABLE_MOUNT_COSTUME_SYSTEM
#define ENABLE_WEAPON_COSTUME_SYSTEM/*
### New System Defines - Extended Version ###
*/

#define ENABLE_OBJ_SCALLING
#define ENABLE_ACCE_SYSTEM // Kuşak Sistemi
#define ENABLE_MOUSEWHEEL_EVENT // Mouse Tekerlek Modulu
#define ENABLE_HIGHLIGHT_NEW_ITEM // Yeni Düşen İtem Parlama Sistemi
#define ENABLE_EMOJI_SYSTEM // Emoji Sistemi
#define ENABLE_EXTRA_APPLY_BONUS // Yeni Bonuslar Modulu
#define ENABLE_ELEMENTAL_APPLY_BONUS // Elemental Bonuslar Modulu
#define ENABLE_CUBE_RENEWAL_WORLDARD // Offical Cube Sistemi
#define ENABLE_OFFICAL_CHARACTER_SCREEN // Karakter Ekranı
#define ENABLE_DS_GRADE_MYTH // Mitsi Simya Sistemi
#define ENABLE_DS_SET // Simya Set Bonus Sistemi
#define ENABLE_DRAGON_SOUL_EFFECT // Simya Renkli Higlight Modulu
#define ENABLE_QUEST_CATEGORY_SYSTEM // Gorev Kategori Modulu
#define ENABLE_CHANNEL_SWITCH_SYSTEM // Kanal Degistirme Modülü
#define ENABLE_EXTENDED_ITEMNAME_ON_GROUND // Yere Dusen Itemlerin Isımlerı Gorme Modulu
#define ENABLE_DROP_DIALOG_EXTENDED_SYSTEM // Yere Sat-Sil Sistemi
#define ENABLE_GUILD_LEADER_GRADE_NAME // Lonca Lider-General Sistemi
#define ENABLE_TARGET_INFORMATION_SYSTEM // Mob info Sistemi
#define ENABLE_AURA_SYSTEM // Offical Aura Sistemi
#define NOKTA_HASAR // Noktalı Hasar Sistemi
#ifdef NOKTA_HASAR
//#define M_K_T HASAR //exmp: 1.200.300.400 > 1T200M300K400
#endif
#define __BL_TRANSMUTATION__
/*
### New Debugging Defines
*/
// #define ENABLE_PRINT_RECV_PACKET_DEBUG
#define ENABLE_SPECIAL_INVENTORY
#define ENABLE_INVENTORY_SORT
#define WJ_ENABLE_TRADABLE_ICON
#define ENABLE_OFFLINE_SHOP_SYSTEM // Offline private shop
#define ENABLE_PREMIUM_MEMBERS //enable overfall premium members
#define ENABLE_PRIVATE_SHOP_SEARCH_SYSTEM // Private shop search
#define ENABLE_NEW_PRIVATE_SHOP_SEARCH_SYSTEM // new private shop search
#define LIMIT_WINDOWS_RECT //Enable limit rect movable windows
// #define ENABLE_FIX_MOBS_LAG
#define CEF_BROWSER // CEF Browser
#define ENABLE_CPP_PSM
#define ENABLE_DETAILS_UI
#define ENABLE_NEW_PET_SYSTEM //Tr Levelli Pet Sistemi
#define ENABLE_PET_ATTR_DETERMINE //Tr Yeni Pet Güncellemesi
#define ENABLE_NEW_PET_SYSTEM_FEED //Lvlli Pet Mama Sistemi

0301_223605-jpg.72203


0301_223619-jpg.72204


Hidden content
You need to reply to this thread in order to see this content.
V.T
adsiz-png.72207

Hello dear user,

Your post will be under surveillance by bots for the next few hours.

Forum description : Metin2 private server, Metin2 download, Metin2 support, Metin2 Forum, Metin2 Pvp Servers, Errors, Bugs, Requests, Metin2 Pvp Forum, Everything About Metin2.
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock