• WARNING:
    You must have the HUB BOOSTER role to create topics in this section. to CLICK HERE for more information.

Rodnia2

Member
Apr
Threads
1
1
0
1
HubMoney
14
Üdvözlet Metin-játékosok és nem csak nektek! A Rodnia2 egy nemzetközi szerver, amely bár csak 4 éve létezik, mégis probléma nélkül versenyez a régebbi és ismertebb szerverekkel.
Ez egy közepes PvM szerver, a maximális szint 120, sok rendszerrel, eseménnyel és barátságos és komoly személyzettel rendelkezik.
Mivel minden közösséget nagyra értékelünk és tisztelünk, szeretnénk bejelenteni, hogy a húsvéti esemény most valóban bonyolultabb lesz, mert van valami előkészítve a Ramadanra is!
Aktiváltuk a Kezdő Eseményt a Fame szerverünkön, amely 23.-ig tart. Sok előnyt nyújt nektek, hogy könnyebb legyen az indulás.
Bemutató:
Letöltés:
Discord:
Húsvéti és Ramadan Event:
Kezdő Event:

Hello metin players and not only, Rodnia2, is an international server that even if it exists only for 4 years has managed to compete without any problems with other older and more known servers.
It is a medium PvM server, max level is 120, we have many systems, events and a friendly and serious staff.
As we appreciate and respect each community, we would like to announce that the Easter event will actually be more complex because we have something prepared for Ramadan too!
We have activated the Beginner Event on our Fame server until 23rd. It will give you a lot of benefits so you can have an easier start.
Presentation:
Download:
Discord:
Easter and Ramadan Event:
Beginner Event:
 
Metin2Hub Bot
M2Hub Bot
Feb
Threads
65
1,505
1
610
113
HubMoney
975
Üdvözlet Metin-játékosok és nem csak nektek! A Rodnia2 egy nemzetközi szerver, amely bár csak 4 éve létezik, mégis probléma nélkül versenyez a régebbi és ismertebb szerverekkel.
Ez egy közepes PvM szerver, a maximális szint 120, sok rendszerrel, eseménnyel és barátságos és komoly személyzettel rendelkezik.
Mivel minden közösséget nagyra értékelünk és tisztelünk, szeretnénk bejelenteni, hogy a húsvéti esemény most valóban bonyolultabb lesz, mert van valami előkészítve a Ramadanra is!
Aktiváltuk a Kezdő Eseményt a Fame szerverünkön, amely 23.-ig tart. Sok előnyt nyújt nektek, hogy könnyebb legyen az indulás.
Bemutató:
Letöltés:
Discord:
Húsvéti és Ramadan Event:
Kezdő Event:

Hello metin players and not only, Rodnia2, is an international server that even if it exists only for 4 years has managed to compete without any problems with other older and more known servers.
It is a medium PvM server, max level is 120, we have many systems, events and a friendly and serious staff.
As we appreciate and respect each community, we would like to announce that the Easter event will actually be more complex because we have something prepared for Ramadan too!
We have activated the Beginner Event on our Fame server until 23rd. It will give you a lot of benefits so you can have an easier start.
Presentation:
Download:
Discord:
Easter and Ramadan Event:
Beginner Event:

Hello dear user,

Your post will be under surveillance by bots for the next few hours.

Forum description : Metin2 private server, Metin2 download, Metin2 support, Metin2 Forum, Metin2 Pvp Servers, Errors, Bugs, Requests, Metin2 Pvp Forum, Everything About Metin2.
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock