• Announcement:
    In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

Who Am I

Positive Perspective.
Admin
Feb
Threads
117
1,221
1,985
513
HubMoney
6,129
Selamun Aleyküm agalaarr Benim adım Yaşar
Yaş olmuş 26 valla şimdi takvime baktım
İSG Uzman adayıyım yakında net Uzmanım :D
Can sıkıntısından bu işe sardım
Ha pişmanmıyım aklım hala yapmadıklarımda :D
Bu iş sayesinde yeri geldi Karaktersiz leş yiyicilerle tanıştım
Yeri geldi muhabbetine doyamadığım adamlarla tanıştım
Nice muhabbet ve iyi sohpetlere diyerekten iyi forumlar dilerim :)
 
Last edited by a moderator:
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock